۲۲ اسفند ۱۳۹۵

اگر من را به سالن راه ندهند همه را با عصا مي‌زنم!

مرتضي‭ ‬رضايي‭- ‬ دو‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ورود‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بانوان‭ ‬به‭ ‬مسابقات‭ ‬كشتي‭ ‬تعجب‭ ‬خيلي‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭. ‬پشت‭ ‬درهاي‭ ‬سالن‭ ‬غلغله‭ ‬شده‭ […]