حجت الاسلام علیپور

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

از عادل خواستیم رضا شربتي را برايمان آناليز کند!

حجت‌الاسلام‭ ‬عليپور‭: ‬مگر‭ ‬مسي‭ ‬صليب‭ ‬مي‌كشد‭ ‬جريمه‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬رجب‌زاده‭ ‬جريمه‭ ‬شود فردوسی‌پور‭: ‬۸‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬حاج‌آقا‭ ‬تماسی‭ ‬نداشتم آريا‭ ‬صالحي‌‭- ‬ حجت‌‌الاسلام‭ ‬عليرضا‭ ‬عليپور،‭ […]