۲۲ اسفند ۱۳۹۵

درباره کشته‌های جاده‌ای هم هشدار بدهید!

دیروز‭ ‬سرکنسول‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬از‭ ‬ناامنی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مسافران‭ ‬ترکیه‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ممکن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬سفر‭ ‬نکنند‭. ‬اما‭ ‬مسئولان‭ ‬تورهای‭ […]