فقط مانده بود اوتادی به روزنامه‌نگاران توهین کند!
۲۲ اسفند ۱۳۹۵
اگر من را به سالن راه ندهند همه را با عصا مي‌زنم!
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

دلش می‌خواهد همه کار بکند

بهنام‭ ‬مظاهري –۱۵‭» ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گيتاريست‭ ‬گروه‭ ‬آريان‭ ‬روي‭ ‬اين‭ ‬استيج‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬براي‭ ‬اولين‌بار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خواننده‭ ‬روي‭ ‬همان‭ ‬استيج‭ ‬ايستاده‌ام»،‭ ‬اين‭ ‬جمله‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محمدرضا‭ ‬گلزار‭ ‬در‭ ‬انتهاي‭ ‬كنسرتش‭ ‬به‭ ‬حاضرين‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬مي‌گوید.»

ظهر‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬دو‭ ‬خواننده‌اي‭ ‬كه‭ ‬مهمان‭ ‬ويژه‭ ‬رضا‭ ‬گلزار‭ ‬در‭ ‬كنسرتش‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬ميلاد‭ ‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬دعوت‭ ‬مي‌شوم‭. ‬دعوتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬رد‭ ‬مي‌كنم‭ ‬و‭ ‬استدلالم‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محمد‌رضا‭ ‬گلزار‭ ‬خواننده‌اي‭ ‬حرفه‌‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬ترجيحم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رونمايي‭ ‬آلبوم‭ ‬پالت‭ ‬و‭ ‬اجراي‭ ‬زنده‌شان‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬پرديس‭ ‬چارسو‭ ‬بروم‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬ترتيب‭ ‬شمِّ‭ ‬خبرنگاري‭ ‬باعث‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زودهنگام‭ ‬اجراي‭ ‬گروه‭ ‬پالت‭ ‬تصميم‭ ‬بگيرم‭ ‬تا‭ ‬سري‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬شهر‭ ‬بزنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬اجراي‭ ‬زنده‭ ‬محمد‌رضا‭ ‬گلزار‭ ‬باخبر‭ ‬شوم‭.

همه‭ ‬چيز‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬برايم‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬شوخي‭ ‬شباهت‭ ‬دارد‭. ‬بازيگر‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬مثل‭ ‬خيل‭ ‬ديگر‭ ‬بازيگران‭ ‬اين‭ ‬روزهاي‭ ‬سينماي‭ ‬ايران،‭ ‬گريزي‭ ‬به‭ ‬خوانندگي‭ ‬بزند‭ ‬تا‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬هم‭ ‬برايش‭ ‬فرجي‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭. ‬محمد‌رضا‭ ‬گلزار‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اتهام‭ ‬مبرا‭ ‬است‭. ‬آن‌قدر‌‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬محبوبيت‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬دنبال‭ ‬نان‭ ‬اضافه‭ ‬نباشد‭. ‬پس‭ ‬چه‭ ‬چيز‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬تصميم‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬خوانندگي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تست‭ ‬كند؟‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شوم،‭ ‬اولين‭ ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬توجه‌ام‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬مي‌كند‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬سينمايي‌ها‭ ‬در‭ ‬«وی‌آی‌پی»‭ ‬كنسرت‭ ‬گلزار‭ ‬است. ‬مهمانان‭ ‬ويژه‭ ‬كنسرت‭ ‬محمدرضا‭ ‬در‭ ‬سانس‭ ‬دوم،‭ ‬ياسر‭ ‬داووديان،‭ ‬آرمين‭ ‬زارعي (تو‭ ‬‌اِي‭ ‬اِف‭ ‬اِم)‬،‭ ‬بابك‭ ‬جهانبخش،‭ ‬اشوان،‭ ‬سعيد‭ ‬اس‭ ‬جي‭ ‬(كارگردان‭ ‬موزيك‌ويدئو)،فريد‭ ‬صعودي (مدل) و‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬آشنايان‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬هستند‭.

گلزار‭ ‬زياد‭ ‬در‭ ‬«وی‌آی‌پی»‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬كله‌‌اش‭ ‬پيدا‭ ‬نمي‌شود‭. ‬هر‭ ‬از‭ ‬گاهي‭ ‬مي‌‌آيد،‭ ‬با‭ ‬مهمانانش‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬بش‭ ‬مي‌كند،‭ ‬عكس‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬مي‌رود‭ ‬تا‭ ‬دوباره‭ ‬چند‭ ‬دقيقه‭ ‬بعد‭ ‬پيدايش‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬كارها‭ ‬را‭ ‬تكرار‭ ‬كند‭. ‬رفتارش‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬صميمانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لباس‌هايش‭ ‬آن‌قدر‭ ‬ساده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شك‭ ‬مي‌كني‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬واقعاً‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬لباس‌هايي‭ ‬كه‭ ‬تنش‭ ‬است‭ ‬اجرا‭ ‬كند‭ ‬يا‭ ‬نه؟‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬حقيقتي‭ ‬در‭ ‬نگاهش‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬مي‌داند‭ ‬كه‭ ‬محمد‌رضا‭ ‬گلزار‭ ‬است‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬شام‭ ‬نوبت‭ ‬اجراي‭ ‬سانس‭ ‬دوم‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬استرس‭ ‬خاصي،‭ ‬سالن‭ ‬وی‌آی‌پی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک ‬«ياعلی»‭ ‬ترک‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬استيج‭ ‬مي‌رود. ‬قطعه‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬اجرا‭ ‬نمي‌كند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬قطعه‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬ماجرا‭ ‬فرق‭ ‬مي‌كند. ‬شايد‭ ‬نتوانيم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬خواننده‌هاي‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬بدانيم،‭ ‬اما‭ ‬حقيقت‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬چيزي‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬خواننده‌هاي‭ ‬پرطرفدار‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬مي‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬احتساب‭ ‬اينكه‭ ‬اولين‭ ‬اجراي‭ ‬شخصي‭ ‬و‭ ‬زنده‌‌اش‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬مي‌كند‭ ‬پرفورمنس‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬مي‌گذارد‭ ‬كه‭ ‬قطعاً‭ ‬در‭ ‬آينده‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نيز‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

نورپردازي‭ ‬سالن‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬اجراهاي‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬سالن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ال‌سي‌دي‌هاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬استيج‭ ‬كار‭ ‬گذاشته‭ ‬شده،‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬اول‭ ‬متوجه‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬كنسرت‭ ‬واقعي‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬است‭. ‬تصاوير‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اجرا‭ ‬با‭ ‬آهنگ‌هاي‭ ‬گلزار‭ ‬هارموني‭ ‬خوبي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬استقبال‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬هيجان‭ ‬خاصي‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬داده‭. ‬تمام‭ ‬تصوراتم‭ ‬از‭ ‬گلزار‭ ‬و‭ ‬اجرايش‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مي‌ريزد‭. ‬كنسرتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شوخي‭ ‬قلمداد‭ ‬مي‌كنم،‭ ‬حالا‭ ‬جدي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضورم‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬برايم‭ ‬ثابت‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اجرا‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬كاستي‌هاي‭ ‬صداي‭ ‬گلزار،‭ ‬قطعاً‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بهترين‭ ‬اجرا‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬روي‭ ‬صحنه‭ ‬رفته‭.

نكته‭ ‬جالبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬استيج‌گرداني‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‌خورد،‭ ‬تسلط‭ ‬بر‭ ‬اجرا‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬زوايايش‭ ‬است. ‬گلزار‭ ‬مهمانانش‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌كند. ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬بگويد‭ ‬فن‭ ‬آرمين‭ ‬زارعي‭ ‬و‭ ‬بابك‭ ‬جهانبخش‭ ‬است‭ ‬ابايي‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬دوستانش‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬و‭ ‬كمال‭ ‬ادا‭ ‬مي‌كند‭. ‬ارتباطش‭ ‬با‭ ‬تماشاچيان‭ ‬هم‭ ‬قوي‭ ‬است‭. ‬مستقيماً‭ ‬با‭ ‬مخاطباني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬صدايي‭ ‬رساتر‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬حاضرين‭ ‬سالن‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ابراز‭ ‬محبت‭ ‬مي‌كنند‭ ‬ارتباط‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬ديالوگ‭ ‬رد‭ ‬و‭ ‬بدل‭ ‬مي‌كند‭. ‬گاهي‭ ‬خاطره‌هايش‭ ‬را‭ ‬بين‭ ‬آهنگ‌ها‭ ‬تعريف‭ ‬مي‌كند‭. ‬خاطرات‭ ‬بامزه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬شهرتش‭ ‬برايش‭ ‬پيش‭ ‬آمده‭. ‬از‭ ‬طرفداراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬عكس‭ ‬گرفتن‭ ‬جيبش‭ ‬را‭ ‬زدند‭ ‬تا‭ ‬خاطراتش‭ ‬با‭ ‬مرتضي‭ ‬پاشايي‭. ‬در‭ ‬ميان‭ ‬اجرا‭ ‬وقتي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬معرفي‭ ‬آرمين‭ ‬زارعي،‭ ‬تماشاچيان‭ ‬ساكت‭ ‬نمي‌شوند‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬اسم‭ ‬«آرمين‭ ‬تو‭ ‬‌اي‭ ‬‌اف‭ ‬‌ام» ‬را‭ ‬صدا‭ ‬مي‌زنند،‭ ‬گلزار‭ ‬براي‭ ‬بار‭ ‬سوم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صندلي‌‌اش‭ ‬بلند‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شوخي‭ ‬مي‌گويد: ‬«آرمين‭ ‬دفعه‭ ‬ديگر‭ ‬دعوتت‭ ‬نمي‌كنم‭.‬»

رضا‭ ‬گلزار‭ ‬و‭ ‬بندي‭ ‬كه‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬«ريزار»‭ ‬معروف‭ ‬شده،‭ ‬اجراي‭ ‬نسبتاً‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬مي‌گذارند. ‬گروه‭ ‬هماهنگي‭ ‬خوبي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬گلزار‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬مصرع‭ ‬از‭ ‬ترانه‌‌اش‭ ‬را‭ ‬يادش‭ ‬مي‌رود،‭ ‬نكته‭ ‬منفي‭ ‬ديگري‭ ‬ندارد‭.

يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬آس‌هايي‭ ‬كه‭ ‬محمدرضا‭ ‬در‭ ‬اجرايش‭ ‬رو‭ ‬مي‌كند،‭ ‬نوازندگي‭ ‬چند‭ ‬‌ساز‭ ‬مختلف‭ ‬است. ‬او‭ ‬در‭ ‬ميانه‭ ‬اجرا‭ ‬با‭ ‬شوخي‭ ‬و‭ ‬خنده‭ ‬نوازندگان‭ ‬گروهش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬سازهايشان‭ ‬بلند‭ ‬مي‌كند‭ ‬تا‭ ‬قدرت‭ ‬نوازندگي‌‌اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رخ‭ ‬بكشد. ‬یک‭ ‬بار‭ ‬پشت‭ ‬درام‭ ‬مي‌نشيند‭ ‬و‭ ‬یک ‬بار‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬پركاشن‭ ‬سر‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬گرم‭ ‬مي‌كند. ‬گيتار‭ ‬بيس‭ ‬و‭ ‬گيتار‭ ‬الكتريك‭ ‬هم‭ ‬دستش‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ثابت‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬خواننده‭ ‬پرفكتي‭ ‬نباشد،‭ ‬قطعاً‭ ‬نوازنده‭ ‬خوبي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬موسيقي‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬مي‌شناسد‭.

اجراي‭ ‬گلزار‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬بايد‭ ‬قطعه‭ ‬پاياني‌‌اش‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬كند‭. ‬جلوي‭ ‬استيج‭ ‬مي‌‌آيد‭ ‬و‭ ‬مي‌گويد: «۱۵ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گيتاريست‭ ‬گروه‭ ‬آريان‭ ‬روي‭ ‬اين‭ ‬استيج‭ ‬بود‭ ‬م‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خواننده‭ ‬روي‭ ‬همان‭ ‬استيج‭ ‬ايستاده‌ام.»‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‌گويد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬پس‭ ‬ذهنش‭ ‬چيز‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬بخواني. ‬جواب‭ ‬سؤالي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬كنسرت‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬مانده‭ ‬را‭ ‬حالا‭ ‬مي‌گيرم‭. ‬گلزار‭ ‬۱۵‭ ‬سال‭ ‬پيش،‭ ‬پسري‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬لباس‭ ‬چرم‭ ‬سياه‭ ‬در‭ ‬كنسرت‭ ‬گروه‭ ‬آريان‭ ‬گيتار‭ ‬ريتم‭ ‬مي‌زند‭ ‬و‭ ‬نگاهش‭ ‬به‭ ‬دوربين‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬خامي‭ ‬و‭ ‬بي‌تجربگي‭ ‬بود،‭ ‬حالا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشيب‌هاي‭ ‬زيادي‭ ‬كه‭ ‬پيموده‭ ‬روي‭ ‬همان‭ ‬استيج‭ ‬ايستاده‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬آرياني‌هايي‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬سال‌ها‭ ‬شهرت‌شان‭ ‬چشم‭ ‬خيلي‌ها‭ ‬را‭ ‬كور‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬استيجش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تسلط‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬خاصي‭ ‬مي‌گرداند‭. ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفسي‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬تنها‭ ‬بايد‭ ‬محمد‌رضا‭ ‬گلزار‭ ‬باشيم‭ ‬تا‭ ‬حسش‭ ‬كنيم‭.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − یک =