اگر من را به سالن راه ندهند همه را با عصا مي‌زنم!

دلش می‌خواهد همه کار بکند
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

اگر من را به سالن راه ندهند همه را با عصا مي‌زنم!

مرتضي‭ ‬رضايي‭- ‬ دو‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ورود‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بانوان‭ ‬به‭ ‬مسابقات‭ ‬كشتي‭ ‬تعجب‭ ‬خيلي‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭. ‬پشت‭ ‬درهاي‭ ‬سالن‭ ‬غلغله‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬مأموران‭ ‬اجازه‭ ‬ورود‭ ‬نمي‌دادند‭ ‬«نمي‌شود‭ ‬خانم،‭ ‬مسابقات‭ ‬كشتي‭ ‬است. باز‭ ‬فوتبال‭ ‬بود‭ ‬يك‭ ‬چيزی»‭ ‬چند‭ ‬دقيقه‌اي‭ ‬كشمكش‌ها‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬اينكه‭ ‬سرانجام‭ ‬خانمي‭ ‬با‭ ‬عصا‭ ‬وارد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬صاف‭ ‬رفت‭ ‬نشست‭ ‬بين‭ ‬تماشاگران‭!‬

براي‭ ‬چند‭ ‬ثانيه‌اي‭ ‬سكوت‭ ‬بر‭ ‬سالن‭ ‬حكم‌فرما‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬عادي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬هيجان‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬برگشت. او‭ ‬مادر‭ ‬امير‭ ‬قاسمي‭ ‬منجزی‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تماشاي‭ ‬كشتي‭ ‬پسرش‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬رفته‭ ‬بود؛‭ ‬خانم‭ ‬كبري‭ ‬قاسمي،‭ ‬مادري‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬دارايي‌‌اش‭ ‬همين‭ ‬فرزندش‭ ‬است. ‬به‭ ‬قول‭ ‬خودش‭ ‬جانش‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬امير‭ ‬بسته‭ ‬است. ‬اصلاً‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬تنهايش‭ ‬بگذارد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬مسابقه‭ ‬مهمي‭ ‬كه‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬او‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬تماشا‭ ‬كند‭.

چند‭ ‬روز‭ ‬ديگر‭ ‬مسابقات‭ ‬جهاني‭ ‬كشتي‭ ‬فرنگي‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌شود. ‬اين‭ ‬بار‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬آبادان‭ ‬ميزبان‭ ‬اين‭ ‬رقابت‌ها‭ ‬باشد. ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬فاصله‭ ‬زيادي‭ ‬با‭ ‬زادگاه‭ ‬خود‭ ‬امير‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬ندارد،‭ ‬يعني‭ ‬مسجد‭ ‬سليمان. ‬اين‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬مادر‭ ‬امير‭ ‬عزم‭ ‬رفتن‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬حالا‭ ‬هر‭ ‬چقدر‭ ‬كه‭ ‬بچه‌ها‭ ‬بگويند‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬مشكل‭ ‬دارد،‭ ‬مادر‭ ‬اين‭ ‬چيزها‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬نمي‌كند‭. ‬او‭ ‬تصميمش‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مي‌خواهد‭ ‬هر‭ ‬طور‭ ‬شده‭ ‬كشتي‌هاي‭ ‬پسرش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزديك‭ ‬تماشا‭ ‬كند‭. ‬مادر‭ ‬امير‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬اين‭ ‬تابو‭ ‬را‭ ‬شكست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نزديك‭ ‬مسابقات‭ ‬قهرماني‭ ‬كشتي‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬كرد. «رفتم‭ ‬و‭ ‬ديدم‭. ‬جو‭ ‬هم‭ ‬خيلي‭ ‬خوب‭ ‬بود‭. ‬چرا‭ ‬مي‌گويند‭ ‬جوانان‭ ‬ما‭ ‬فحاشي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬بي‌ادب‭ ‬هستند‭. ‬خيلي‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬داشتند‭.‬»

‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬تصميم‭ ‬گرفته‌ايد‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬برويد؟

بله،‭ ‬مي‌روم‭.

‭ ‬اما‭ ‬مي‌دانيد‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬اجازه‭ ‬ندهند؟

آبادان،‭ ‬مسجد‭ ‬سليمان‭ ‬و‭ ‬خوزستان‭ ‬خانه‭ ‬خودم‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خودم‭ ‬راه‭ ‬ندهند؟‭ ‬مگر‭ ‬مي‌شود. ‬مي‌روم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬كشتي‌هاي‭ ‬امير‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬مي‌كنم‭. ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬جاي‭ ‬فرزندان‭ ‬من‭ ‬هستند‭.

‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬راه‭ ‬ندهند‭ ‬چطور؟

همه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عصا‭ ‬مي‌زنم‭! ‬حالا‭ ‬پسرم‭ ‬كمي‭ ‬اصرار‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نيايم،‭ ‬اما‭ ‬قول‭ ‬داده‌ام‭ ‬كه‭ ‬حتماً‭ ‬بازيه‭ ‬فينال‭ ‬را‭ ‬تماشا‭ ‬كنم‭. ‬

‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنيد‭ ‬تيم‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬فينال‭ ‬مي‌رسد؟

شك‭ ‬نداشته‭ ‬باشيد‭ ‬هم‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬پسرم‭ ‬قهرمان‭ ‬مي‌شوند‭. ‬

‭*****************‬

امير‭ ‬قاسمي‭ ‬منجزي. كشتي‌گير‭ ‬۱۳۰‭ ‬كيلوگرمي‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬همين‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬دستانش‭ ‬در‭ ‬گچ‭ ‬بود. ‬او‭ ‬حالا‭ ‬مي‌خواهد‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬جام‭ ‬جهاني‌‭ ‬با‭ ‬آتل‭ ‬كشتي‭ ‬بگيرد‭. ‬امير‭ ‬كه‭ ‬طلاي‭ ‬مسابقات‭ ‬قهرماني‭ ‬آسيا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كارنامه‭ ‬دارد،‭ ‬اميد‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رقابت‌ها‭ ‬خوش‭ ‬بدرخشد‭. ‬او‭ ‬توانست‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬انتخابي‭ ‬المپيك‭ ‬۲۰۱۶،‭ ‬سهميه‭ ‬المپيك‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وزن‭ ‬۱۳۰‭ ‬كيلوگرم‭ ‬كسب‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬بنابر‭ ‬تصميم‭ ‬كادر‭ ‬فني‭ ‬تيم‭ ‬ملي‭ ‬كشتي‭ ‬و‭ ‬شخص‭ ‬محمد‭ ‬بنا،‭ ‬سرمربي‭ ‬تيم،‭ ‬از‭ ‬تركيب‭ ‬تيم‭ ‬براي‭ ‬اعزام‭ ‬به‭ ‬المپيك‭ ‬خط‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬بشير‭ ‬باباجان‌زاده‭ ‬جانشين‭ ‬او‭ ‬شد‭.

‭ ‬چه‭ ‬خبر؟‭ ‬واقعاً‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬آتل‌بسته‭ ‬كشتي‭ ‬بگيري؟

فعلا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬قوا‭ ‬شركت‭ ‬كنيم‭. ‬اميدوارم‭ ‬بتوانيم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬عيد‭ ‬يك‭ ‬عيدي‭ ‬خوب‭ ‬به‭ ‬هواداران‭ ‬بدهيم‭. ‬من‭ ‬۲۵‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬دستم‭ ‬را‭ ‬جراحي‭ ‬كردم‭. ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬گچ‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬مقرر‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬رساندم. مي‌خواستند‭ ‬در‭ ‬دستم‭ ‬پين‭ ‬بگذارند‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬براي‭ ‬اينكه‭ ‬بتوانم‭ ‬كمك‭ ‬كنم‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬آتل‭ ‬كشتي‭ ‬بگيرم‭.

‭ ‬سخت‭ ‬نيست؟

من‭ ‬چند‭ ‬وقت‭ ‬است‭ ‬تمرين‭ ‬سخت‭ ‬كشتي‭ ‬نكرده‌ام‭. ‬فقط‭ ‬تمرينات‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬بدنسازي‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‌ام‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬كل‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬شركت‭ ‬مي‌كنم. ‬امسال‭ ‬خيلي‭ ‬دلم‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبي‭ ‬مي‌افتد‭.

‭ ‬البته‭ ‬گروه‌مان‭ ‬هم‭ ‬سخت‭ ‬است‭. ‬همگروهي‭ ‬با‭ ‬روسيه…  ‬

شك‭ ‬نداشته‭ ‬باشيد‭ ‬كه‭ ‬گروه‭ ‬سختي‭ ‬داريم،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬ايران‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬خودمان‭ ‬قهرمان‭ ‬شويم‭.

‭ ‬روسيه‭ ‬با‭ ‬تيم‭ ‬اصلي‌‌اش‭ ‬كه‭ ‬نمي‌آيد‭. ‬

تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬مي‌دانم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬دوستاني‭ ‬كه‭ ‬دارم‭ ‬شنيده‌ام،‭ ‬سه‭ ‬عنوان‌دار‭ ‬المپيك‭ ‬در‭ ‬تيم‭ ‬آنها‭ ‬است. ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬با‭ ‬تيم‭ ‬اصلي‌شان‭ ‬مي‌آيند. ‬مي‌خواهند‭ ‬شكست‌هايي‭ ‬كه‭ ‬خورده‌اند‭ ‬را‭ ‬تلافي‭ ‬كنند‭.

‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مادرت‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬بيايد‭.

مادرم‭ ‬است‭ ‬ديگر. ‬دوست‭ ‬دارد‭ ‬بيايد‭ ‬و‭ ‬ببيند‭.

‭ ‬مثل‭ ‬اينكه‭ ‬خيلي‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬وابسته‭ ‬است‭.

بله‭. ‬سال‌هاي‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬آمده‭ ‬بود‭. ‬علاقه‭ ‬زيادي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬كشتي‌هاي‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزديك‭ ‬ببيند‭. ‬مي‌خواهد‭ ‬از‭ ‬مسجد‭ ‬سليمان‭ ‬به‭ ‬آبادان‭ ‬بيايد.

‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬ديگر،‭ ‬روحيه‭ ‬هم‭ ‬مي‌گيريد‭.

بله‭. ‬من‭ ‬اصرار‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬نيايد‭. ‬چون‭ ‬نظام‭ ‬ورزش‭ ‬ما‭ ‬طور‭ ‬ديگري‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬مگر‭ ‬مي‌شود؟‭ ‬استان‭ ‬خودم‭ ‬است،‭ ‬شهر‭ ‬خودم‭ ‬است،‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬بيايم‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬توانستيم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬راضي‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬براي‭ ‬تماشاي‭ ‬بازي‭ ‬فينال‭ ‬بيايد‭.

‭ ‬به‭ ‬فينال‭ ‬مي‌رسيد؟

سخت‭ ‬است‭. ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬حضور‭ ‬مادرم‭ ‬هم‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬سخت‌تر‭ ‬مي‌كند‭. ‬چاره‌اي‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬فيناليست‭ ‬شدن‭ ‬ندارم‭. ‬براي‭ ‬ما‭ ‬فرقي‭ ‬ندارد‭ ‬حريف‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬باشد،‭ ‬فقط‭ ‬پيروزي‭ ‬مي‌خواهيم‭. ‬باور‭ ‬نمي‌كنيد‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬۱۶‭ ‬نفر‭ ‬هستيم‭. ‬خود‭ ‬آقاي‭ ‬خادم‭ ‬و‭ ‬بني‭ ‬تميم‭ ‬سر‭ ‬تمرين‌ها‭ ‬مي‌آيند‭ ‬و‭ ‬نكات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گوشزد‭ ‬مي‌كنند‭. ‬

‭ ‬اگر‭ ‬ببازيد‭ ‬كه‭ ‬مادرتان‭ ‬ناراحت‭ ‬مي‌شود‭. ‬

بله‭. ‬چند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬وقتي‭ ‬محمد‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬مغولستان‭ ‬بروم‭ ‬فكر‭ ‬كردم‭ ‬شوخي‭ ‬مي‌كند‭. ‬اصلاً‭ ‬باورم‭ ‬نمي‌شد‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬مادرم‭ ‬فهميد‭ ‬از‭ ‬خوشحالي‭ ‬بال‭ ‬در‭ ‬آورد‭. ‬دفعه‭ ‬قبل‭ ‬وقتي‭ ‬اسم‭ ‬من‭ ‬را‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬باباجان‌زاده‭ ‬مي‌رود،‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬ناراحتي‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬بيمارستان‭ ‬بستري‭ ‬شد‭. ‬چند‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مي‌گفت‭: ‬اامير‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬خط‭ ‬نخوري‭!‬ب‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬اين‌بار‭ ‬نوبت‭ ‬من‭ ‬است‭. ‬

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =