۱۰ اسفند ۱۳۹۵

بین فیلم‌های فرهادی «درباره الی» را ترجیح می‌دهم!

روز گذشته وقتی با حمید علیدوستی، پدر ترانه بازیگر فیلم فروشنده، تماس گرفتیم تا درباره اسکار سوال بپرسیم خیلی خوشحال بود. او که خودش می‌دانست هدف […]