درباره ما :

صاحب امتیاز و سر دبير: سیامک رحمانی
مدیر مسئول: ناصر رحمانی
شورای سیاستگذاری:
دکتر عزیزاله محمدی،
مهدی عیازی، هیوا یوسفی
زیر نظر شورای سردبیری
جامعه: زهرا حمزه
ورزش: مرتضي رضايي
بازار: صدرا بکتاش
حوادث: حسين خزايي فر
بین‌الملل: علي مسعودي نيا
فرهنگ و هنر: فاطمه پاقلعه‌نژاد
همکاران تحریریه: سعید عشوندی، سعید شمس، رسول بهروش، لیلا باقری، محمد اشعری، احسان نادرپور
علی سیف‌اللهی، بهنام مظاهری
مدیر اجرایی: سروش تقی آبادی
عکس: علی محمدی
صفحه آرایی: مريم نوربخش، مائده منصوری
ویراستاری: شیما اخوان، نازنین حاتمی

بازگشت به صفحه اصلی